top of page

Privacyverklaring van Carline Visser Coaching & Counseling

1. Contactpersoon gegevensverwerking

Carline Visser is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is te bereiken via info@carlinevisser.nl.

 

2. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling verwerkt jouw persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van de diensten van Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling en/of omdat je deze gegevens zelf aan Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling hebt verstrekt.

Ook gebruikt Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counselinggegevens uit openbare bronnen zoals social media.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer (vast en mobiel)

- E-mailadres

- Social media accountnamen

- Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

- Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of door te reageren op mijn website.

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Godsdienst of levensovertuiging

- Gezondheid

 

4. Doel verwerking persoonsgegevens

Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Om jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten.

- Informatieverstrekking over wijzigingen van diensten.

- Om haar diensten goed te kunnen uitvoeren.

 

5. Termijn bewaring persoonsgegevens

Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als jij de gegevens eerder uit de archieven van Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling wilt laten verwijderen, kun je dit doen door contact op te nemen met Carline Visser via de eerdergenoemde contactgegevens.

Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Contactgegevens: maximaal 10 jaar.

- Offertes, facturen en betaalgegevens: maximaal 10 jaar, vanwege de wettelijke

administratieplicht.

- Dossiers: voor de uitvoering van de overeenkomst is het nodig dat verslag wordt gelegd van de gesprekken. Na afronding van de overeenkomst worden de gegevens voor een termijn van 7 jaar bewaard, zodat de informatie nog beschikbaar is bij een eventueel vervolgtraject.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7. Cookies of vergelijkbare technieken

Voor een zo goed mogelijke werking van de website van Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Je kunt, als je de website bezoekt zelf bepalen of je toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling van jou heeft, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@carlinevisser.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt er gevraagd om je te identificeren. Er wordt uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek gereageerd.

 

9. Beveiliging persoonsgegevens

Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling via info@carlinevisser.nl.

Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- SSL: jouw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan 'https' en het groene hangslotje in de adresbalk.

- Gegevens worden op de computer bewaard achter een extra wachtwoord.

- Papieren dossiers zitten in afgesloten kasten.

 

10. Wijzigingen privacyverklaring

Het kan zijn dat Carline Visser Praktijk voor Coaching & Counseling de privacyverklaring moet wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op de website gepubliceerd. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, worden de wijzigingen ook direct met jou gecommuniceerd.

bottom of page